Diensten

Diensten

Het werkterrein van Marlies Pierik beslaat een aantal terreinen van het bouw- en vastgoedrecht. De ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, al dan niet in het kader van een grotere gebiedsontwikkeling, kent vele fasen. Marlies Pierik begeleidt haar klanten vanaf de planvorming, naar de samenwerking, adviseert bij de bouwcontracten en mogelijke sale and lease back constructies. Zij heeft ruime kennis van het (bouw)contractenrecht, het opstellen van koop-, samenwerkings- en realisatieovereenkomsten en het huurrecht. Waar nodig schakelt zij in overleg met de klant deskundigheid van buiten in, zoals onder andere op het gebied van het notariaat, fiscaliteit, aanbestedingsrecht, ruimtelijke ordening en de Woningwet.

Werkwijze

Pierik Legal levert advieswerkzaamheden op zowel project- als op interim basis. Afhankelijk van de omvang van de opdracht maakt zij afspraken met de klant over het tarief dat gehanteerd wordt. Marlies Pierik houdt flexibel kantoor, dichtbij de klant en waar nodig bij de klant. Daardoor houdt zij haar vaste kosten zo laag mogelijk, waardoor zij op concurrerende wijze high end juridische diensten kan verlenen. De werkstijl van Marlies Pierik kenmerkt zich door een ‘hands on’ mentaliteit, zij is een scherp jurist met oog voor detail wanneer dat nodig is. Zij heeft een commercieel gevoel en is in staat is om creatieve oplossingen te vinden voor complexe juridische vraagstukken. Zij heeft overzicht en is in staat om dwarsverbanden te leggen. Maar bovenal heeft zij een goed gevoel voor menselijke verhoudingen, waardoor het resultaat van contractonderhandelingen de basis vormt voor een vruchtbare samenwerking of een goed werkend team.

Marlies Pierik heeft door haar jarenlange ervaring als advocaat en partner Bouw & Vastgoed bij een van de grootste kantoren een goede kennis van de vastgoedmarkt, alsook een uitgebreid netwerk van relevante partijen. Zij heeft nauwe samenwerkingsafspraken met bevriende kantoren, deelt kennis met hen en heeft afspraken met hen waardoor kennis altijd up to date is en op scherp staat. Aldus is zij in staat om op het hoogste niveau haar klanten te adviseren. Vanuit een filosofie van kennis delen, zowel met haar vakgenoten als met de klant wil Marlies Pierik haar klanten bedienen.

"Ik word pas echt blij wanneer projecten bij mijn klanten slagen en het resultaat zijn van gezamenlijk succes. Niet alleen van mijn klant, maar ook van haar zakelijke partner(s). Ik geloof in ‘win-win’."

Project- en gebiedsontwikkeling

A414-2_bouwfoto_2013.08.23_001_vanuit-bouwkraan

Project- en gebiedsontwikkeling gaat veelal om een veelzijdig project, waar steeds meer bij komt kijken. Vastgoedontwikkelingen staan voor vele uitdagingen, niet alleen aan de vraagzijde met een grote vraag naar betaalbare woningen en flexibele kantoren, maar ook op gebied van de eisen die gesteld worden aan duurzaamheid en leefbaarheid. Wat is de rol van de overheid en hoe betrekt zij marktpartijen bij haar ambities door deze mede verantwoordelijk te maken voor de opgave om richting 2030 een essentiële stap te zetten naar CO2 reductie. Hoe wordt de leefbaarheid van een gebied vergroot, biedt een stad kansen op gebied van scholing, werk en leisure aan degenen die er wonen en werken. Project- en gebiedsontwikkeling behelst meer dan ooit een veelheid aan facetten, gericht op de functieverandering van een gebied. 

Marlies Pierik biedt zowel advisering van deelaspecten van een project- of gebiedsontwikkeling aan, als ook een meer integrale oplossing. In die situatie begeleidt zij het gehele project vanuit juridisch perspectief en schakelt zij waar nodig derden in. Altijd in samenspraak met de klant en in dienst van het projectteam. Marlies Pierik kiest er in die situatie voor om geïntegreerd onderdeel te zijn van het projectteam van de klant. Zij ziet zichzelf als onderdeel van het team. Samen werken als partner van de klant en samen successen behalen.

Bij projectontwikkeling bepaalt de keuze voor de vorm van samenwerking in hoge mate het succes van een project. Marlies Pierik ondersteunt u bij het in kaart brengen van de mogelijke vormen van samenwerking en de daarbij behorende risico’s, de onderhandelingen met uw samenwerkingspartner(s) of de gemeente. Marlies Pierik biedt u daarnaast ondersteuning bij het opstellen van de benodigde bouwcontracten, de samenwerkings- en realisatieovereenkomst, de anterieure overeenkomsten, etc.

Waar nodig schakelt zij experts in op het gebied van het ruimtelijke bestuursrecht, omgevingsrecht en het aanbestedingsrecht. Tot de cliënten van Marlies Pierik behoren onder meer projectontwikkelaars, bouwondernemingen, beleggers, gemeenten en woningcorporaties.

Bouwrecht

Constructie

Marlies Pierik is thuis in verschillende aspecten van het bouwrecht. Bij de realisatie van een project – al dan niet in het kader van een grotere gebiedsontwikkeling – staat het belang van samenwerking voorop. Marlies Pierik is van mening dat een succesvol bouwproject het resultaat is van een gezamenlijke inspanning. Een overeenkomst dient de uitkomst te zijn van onderhandelingen waarbij partijen elkaars belangen respecteren en een gezamenlijk doel hebben. Het ontwerp- en bouwproces is bij uitstek een proces van samenwerken tussen de verschillende betrokken partijen: opdrachtgever, architect, ingenieurs, aannemer, onderaannemers en leveranciers. Dit dient tot uitdrukking te komen in de bouwcontracten.

 

Marlies Pierik kan u adviseren bij het opstellen en beoordelen van contracten. Zo zorgt zij voor een juridische vertaling van verantwoordelijkheden en verplichtingen van de verschillende partijen in het contract en adviseert zij bij de onderhandelingen. Bij de realisatie van de bouw staat zij de klant terzijde, wanneer nodig. 

 

Technologische ontwikkelingen hebben tevens veel invloed op de wijze waarop projecten worden gerealiseerd. Zo zijn gebouwen steeds meer data gedreven en stelt een opdrachtgever nieuwe eisen aan het beheer- en onderhoud, flexibiliteit en gezondheid van gebouwen. De beginselen van circulariteit nodigen uit om op een andere manier te kijken naar een gebouw. Dat begint al in de ontwerpfase. Dergelijke ontwikkelingen en innovaties dienen vertaald te worden naar een juridische vormgeving. Marlies Pierik helpt u daar graag bij.

 

“Het is de kunst om uit uiteenlopende belangen één gezamenlijk DNA te destilleren,
waarin de kernwaarden van het project zijn verweven.”

Huurrecht

Marlies Pierik kan zich met recht specialist noemen op het gebied van huurrecht. Denk daarbij aan het beoordelen en opstellen van huurcontracten ten behoeve van de huur en verhuur van kantoorpanden, bedrijfsgebouwen, industriële panden, hotels, zorggebouwen en logistiek vastgoed. 

Ook in het kader van projectontwikkeling spelen veelal huur gerelateerde zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ook sale and lease back constructies of aan de verhuur van daken van bedrijfsgebouwen ten behoeve van het plaatsen van zonnepanelen. Marlies werkt daarbij nauw samen met tax specialisten, teneinde een fiscale optimalisatie te realiseren.

Marlies Pierik wendt haar kennis van het huurrecht ook aan in het kader van (internationale) vastgoedtransacties en de in het kader daarvan uit te voeren due diligence onderzoek. Zij is in staat om op korte termijn de aandachtspunten te analyseren, die van invloed kunnen zijn op het verkooptraject.

Plan een kennismaking

Marlies Pierik

  • mjpierik@pieriklegal.nl
  • +31 (0) 6 130 27 563
  • Kapjeswelle 3 7411 SJ, Deventer