Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Marlies Pierik is naast haar werk als adviseur van haar klanten in de bouw- en vastgoedsector  nauw betrokken bij de kennisontwikkeling en (pilot) projecten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Zij doet dit vanuit een intrinsieke motivatie om mee te werken aan een wereld die voor de generaties na ons nog leefbaar is. Verduurzaming  is een belangrijke opgave voor de vastgoedsector voor de komende jaren. Niet alleen de noodzaak tot energietransitie, maar ook het dreigende tekort aan grondstoffen noopt tot aanpassing van oude patronen. Door mee te denken in de uitdaging van haar klanten en dit te vertalen naar juridische constructies, hoopt zij een bijdrage te leveren aan deze complexe opgave.

Marlies Pierik heeft een relevant netwerk van marktpartijen en universiteiten waarbij kennisuitwisseling over de energietransitie centraal staat.

Zij is lid van de Dutch Green Building Council (DGBC) en voorheen van Duurzaam Gebouwd. Voor DGBC zit zij in het College van Deskundigen, alsmede in een adviescommissie voor logistiek vastgoed en normering in het kader van het Klimaatakkoord. Met enige regelmaat treedt zij op als gastspreker bij seminars.

Ook op ander gebied toont Marlies Pierik haar maatschappelijke betrokkenheid. Zij heeft gedurende 8 jaar deel uitgemaakt van de Raad van Toezicht van een middelgrote woningcorporatie. Daardoor heeft zij de corporatiesector van binnen uit leren kennen

"Als piraat bereik je meer dan wanneer je bij de marine gaat",
~ Steve Jobs

Duurzaamheid en circulaire economie

(under construction)

Dutch Green Building Council

DGBC is de landelijke maatschappelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving  in hoog tempo toekomstbestendig te maken.  Zij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller dan gedacht gaat en dat de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt. Vanuit de wetenschap dat de gebouwde omgeving goed is voor bijna 40% energieverbruik en bijna een derde van de CO2 emissies in Nederland, ligt er een grote verantwoordelijkheid voor de sector om gebouwen en gebieden in Nederland sneller en grondiger te verduurzamen. Marlies Pierik is nauw betrokken bij DGBC en neemt de kennis die zij heeft op haar vakgebied mee bij de advisering van haar klanten. 

 

Tijdens PROVADA 2017 ging het team van duurzame verslaggevers, topvrouwen uit de vastgoedsector, met o.a. Marlies Pierik, op zoek naar de duurzame ambities en inspanningen van de PROVADA-bezoekers. Zij werden stevig ondervraagd over hun plannen voor verduurzaming van hun eigen vastgoedportefeuilles. Niet alleen beleggers, maar ook Gemeenten en provincies: wist u dat de gebouwde omgeving voor 40% verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot? 

Plan een kennismaking

Marlies Pierik

  • mjpierik@pieriklegal.nl
  • +31 (0) 6 130 27 563
  • Kapjeswelle 3 7411 SJ, Deventer